Garantie & Aansprakelijkheid

M.A.S. Geveltechniek B.V. geeft garantie op de verrichte werkzaamheden gedurende een periode van een half jaar na afronding van de werkzaamheden. Voor toegepaste materialen geldt een garantietermijn zoals verstrekt door de producent en/of leverancier van het materiaal. 

M.A.S. Geveltechniek B.V. beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarmee schade aan derden is verzekerd, mits deze aantoonbaar het gevolg is van de verrichting van werkzaamheden.

M.A.S. Geveltechniek B.V. is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan eigendommen van de opdrachtgever en/of bewoners indien niet direct gerelateerd aan de werkzaamheden van M.A.S. Geveltechniek B.V.